Neříkej mi, co se stane. Nahrávám to.

Chuck Klosterman se ptá: Jaká je budoucnost televize?