Podívej, mami, velké ruce

Rok je téměř u konce, tak pojďme nasát majestát gigantické ruky sportovce