Něco, co si vzít domů

Když hlasatel CBS College Hoops Jim Nantz dal na konci loňského turnaje kravatu Ryanu Arcidiaconovi z Villanovy, někteří nad tím okázalostí obraceli oči v sloup. Ale podle Nantze je v příběhu víc. A je to tradice, která se nepodobá žádné jiné.